Hoe gaan we de zoektocht van een statushouder naar huisvesting vereenvoudigen?

18 apr

Hoe gaan we de zoektocht van een statushouder naar huisvesting vereenvoudigen?

Vluchtelingen No Response

Case gemeente Leidschendam-Voorburg

Eindelijk is het zover: je bent een statushouder, een vluchteling met een verblijfsvergunning. Je gaat deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. Weg uit het asielzoekerscentrum (azc), op naar je eigen, wellicht gedeelde, woning. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze statushouders toe aan gemeenten. Gemeenten moeten passende woonruimte aanbieden. De provincies zien erop toe dat dit daadwerkelijk gebeurt. Er is echter slechts beperkt inzicht in de beweging van vraag en aanbod in sociale huurwoningen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft net als alle gemeenten de wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Het Rijk legt hiervoor halfjaarlijks een taakstelling op. Een hele uitdaging, want de gemeente heeft zelf geen huizen. Daarom zijn de woningcorporaties nodig om te helpen bij het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Wat de opgave extra ingewikkeld maakt, is dat gemeenten een lokale taakstelling hebben in een regionale woningmarkt.

Gemeenten hebben wettelijke taak om statushouders te huisvesten

Gemeenten hebben wettelijke taak om statushouders te huisvesten

Bron: Aedes

Urgentiegroep zoekt passende woning

‘Wij zijn in gesprek met de twee grootste woningcorporaties in Leidschendam-Voorburg’, vertelt strategisch adviseur Mariska Kastelic. ‘Door deze gesprekken hopen wij meer zicht te krijgen op de verhuisbewegingen. Waardoor we kunnen bepalen hoe de extra behoefte aan woningen de komende jaren eruit zal zien. Op die manier verwachten we de druk op de (sociale) woningmarkt niet verder te vergroten. Er is namelijk toenemende vraag naar sociale huurwoningen in onze regio. Starters op de woningmarkt, zoals jongeren en statushouders hebben dringend behoefte aan betaalbare woonruimte.’

‘Statushouders vallen onder de urgentiegroepen en krijgen bij voorrang een passende woning aangeboden. Passend qua prijs en grootte. Samen met de corporaties zijn we onder meer op zoek naar meer informatie over huishoudensamenstelling (alleenstaanden t/m grote gezinnen), om de woningtoewijzing zo goed mogelijk te laten verlopen.’ Het informatieprofiel* van het COA kan hierin een belangrijke rol spelen. In dit document staat informatie die belangrijk is voor de huisvesting in de gemeenten, zoals:

  • grootte van het gezin;
  • land van herkomst;
  • taal;
  • opleiding;
  • werkervaring;
  • eventueel doktersadvies.

Oplossingen voor morgen

Op welke wijze kan ICT een rol spelen in dit vraagstuk? Kan de statushouder zelf een rol spelen in dit vraagstuk? Ze beschikken immers bijna allemaal over een smartphone. Ontwikkelen we software voor de woningbouwcorporatie? Of is de gemeente aan zet? Niet de bestaande wet- en regelgeving, maar juist het grootste verlangen of de grootste frustratie zijn leidend in onze gezamenlijke zoektocht naar de (technologische) oplossingen.

Een manier om inzicht te krijgen en houden op de sociale woningmarkt zou niet alleen in het kader van het vluchtelingenvraagstuk handig zijn, maar ook in het algemeen. Immers het sociale woningaanbod is een terugkerend politiek vraagstuk: is het nu voldoende of niet? Een oplossing die nu voor het vluchtelingenvraagstuk wordt ontwikkeld, zou dus ook daarna nog zijn waarde kunnen bewijzen.

Denk jij mee over dit huisvestingsvraagstuk?

Alleen gaan we misschien sneller, maar samen komen we verder! Denk jij met ons mee? Op donderdag 21 april komt deze case aan bod in de workshop van PinkValley: een platform om samen ideeën rondom de vluchtelingenproblematiek te bespreken. Samen werken we dit idee ter plekke uit. En het blijft niet bij ideeën, want het beste app-idee van deze dag staat wellicht nog dit jaar in de app store.


4123 Comments

Would you like to join the discussion? Feel free to contribute!

20 Trackbacks

Write a Reply or Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Workshop: thema asiel… 4 april 2016 Vluchtelingen