Wat is PinkValley?

PinkValley is een platform voor innovatie van de publieke dienstverlening. Burgers en professionals gaan samen aan de slag met uitdagende vraagstukken van nu. Deze innovatieve ideeën, aangedragen vanuit de markt, worden in korte tijd uitgewerkt tot prototypes. Elk jaar wordt er minimaal een app-idee werkelijkheid.

De beste ideeën voor innovatie beginnen bij mensen die er iedere dag mee te maken hebben. De motor achter innovatie is vaak je eigen irritatie of verbazing over hoe dingen nu geregeld zijn; jouw grootste frustratie/verlangen. Deze behoeften worden vertaald naar nieuwe diensten en toepassingen, in de vorm van apps.

Door rechtstreeks samen te werken met mensen van de werkvloer, speelt PinkValley in op de ruis tussen theorie en praktijk. Direct betrokkenen zien dingen die wij niet zien. Dat kan van alles zijn: omslachtige processen, irritaties bij burgers of knelpunten in de informatiestroom. Zulke constateringen zijn vaak de beste aanleiding voor innovatie. Dat maakt hun input van onschatbare waarde. Dit is dé manier is om ICT-toepassingen te ontdekken die er echt toe doen.